ครบรอบ 1 ปี ของการปลูกต้นอินทนิล ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร บุคลากร แสดงเจตจำนงค์สุจริต ร่วมกับสมาชิกชุมชนคนรักมทร.พระนคร เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 […]

ชาวราชมงคลพระนคร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ […]