บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ราชมงคลพระนคร ทั้ง 9 คณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้ง 9 คณะ […]

นักศึกษาราชมงคลพระนคร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) จัดโดย ชุมชนคนรัก […]

ครบรอบ 1 ปี ของการปลูกต้นอินทนิล ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร บุคลากร แสดงเจตจำนงค์สุจริต ร่วมกับสมาชิกชุมชนคนรักมทร.พระนคร เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 […]