ราชมงคลพระนครร่วมแสดงวัฒนธรรมสุจริตในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรน่าไวรัส หรือ COVID-19

Posted Posted in News, Uncategorized, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโคโรน่าไวรัส หรือ COVID-19 ประชาชนทุกคนต้องร่วมมือกันลดช่องว่างทางสังคม หรือ Social Distancing เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรศ.สุภัทรา […]